Veronica Roth – Samensmelting

By Rozemarijn • Recensies • 18 Mar 2014

Samensmelting van Veronica Roth maakt niet zoveel indruk als verwachtSamensmelting Veronica Roth

Samensmelting is de het laatste deel in de Divergent-serie van Veronica Roth. De schrijfster geeft de lezer antwoord op al zijn vragen naar aanleiding van de vorige delen en maakt hem pijnlijk bewust van het gevaar van onwetendheid. Het verhaal is minder sensationeel dan de vorige delen en zelfs enigszins voorspelbaar. Toch weet Roth de lezer een brok in zijn keel te bezorgen op de sentimentele momenten.

In een toekomstige wereld is de stad Chicago verdeeld in verschillende facties: Eruditie, Onverschrokkenheid, Oprechtheid, Vriendschap en Zelfverloochening. De facties zijn gebaseerd op de natuurlijke aanleg van de inwoners. Na een gewelddadige opstand zijn de facties opgeheven en heerst er onrust in de stad over de invoering van een nieuw bestel.

Tris en haar vrienden besluiten de stad te verlaten en komen terecht bij het Bureau. Dit is een instelling die experimenten uitvoert voor de regering met als doel de mensheid te zuiveren van genetische beschadigingen. De stad Chicago blijkt een van deze experimenten te zijn. De regering dreigt het geheugen van de bewoners te resetten om daarmee een nieuwe opstand te voorkomen. Tris en haar vrienden gaan een gevecht aan op leven en dood om de inwoners van de stad te redden.

Het gevaar van onwetendheid
Net als in de vorige delen prikkelt de schrijfster de lezer met intrigerende vragen. Wat maakt je  wie je bent? Wordt dat bepaalt door je genen of hebben andere factoren daar ook invloed op? De strijd tussen genetische beschadigde en genetisch zuivere mensen is vergelijkbaar met vele oorlogen die plaatsgevonden hebben in onze geschiedenis. Roth laat zien wat er gebeurt als mensen geen kennis hebben van hun geschiedenis. Ze kunnen niet leren van de fouten die de generaties voor hen hebben gemaakt. Ze maakt de lezer ervan bewust hoe gemakkelijk de geschiedenis zich dan kan herhalen.

Brok in de keel
Roth weet de lezer een brok in de keel te bezorgen op de sentimentele momenten. Vooral de broer-zus relatie tussen Tris en Caleb maakt een emotionele ontwikkeling door. Tris voelt zich nog steeds verraden door haar broer en weet niet hoe ze hem moet vergeven. Caleb weet niet hoe hij toenadering moet zoeken en lijkt de emoties te ontvluchten. Een levensbedreigend offer lijkt het gevolg, maar is dit de juiste oplossing? Tris twijfelt wanneer ze denkt aan de woorden van Four: ‘Ze zeggen dat als dat offer voor die persoon de ultieme manier is om te laten zien dat hij van je houdt, je het moet toestaan’, maar is dat nu wel het geval?

Voorspelbare afwikkeling
De ethiek speelt in Samensmelting de overhand. Vergeleken met het tweede deel Opstand is het boek minder spannend en sensationeel. Roth bereikt niet meer hetzelfde schokeffect met de tragische gebeurtenissen in het verhaal: ze worden zelfs enigszins voorspelbaar. De serie lijkt al over haar hoogtepunt heen. Ondanks dat de lezer uiteindelijk antwoord krijgt op al zijn vragen, heeft het slot van de serie niet de verwachte indruk gemaakt.

Deze recensie is gepubliceerd op CultuurBewust.nl

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.