Reis2018: The search compass

By Rozemarijn • Onderzoek, Publicaties • 4 Nov 2014

logo reis2018

De Reis2018 is een zoektocht door Fryslân om de culturele kracht van de provincie zichtbaar te maken. Op basis van de ervaringen van dit community art project, is door Rozemarijn Strubbe een methode beschreven: De Kompas. Culturele makers kunnen hierdoor zelf aan de slag met de werkwijze van de Reis2018. Sinds kort is er een Engelse vertaling beschikbaar van de methodiek van de Reis2018.

De methode is ontwikkeld door middel van een kort literatuuronderzoek en een kwalitatief veldonderzoek. Het literatuuronderzoek heeft als doel het onderzoek theoretisch in te bedden, waardoor de methodiek een stevige plaats krijgt in de praktijk van de huidige community art. Daarnaast heeft er een veldonderzoek plaatsgevonden waarbij de aanpak van de projecten van de Reis is geëvalueerd. Door middel van een intervisie-groep, bestaande uit culturele makers en studenten, is de methode getoetst in het veld. Het uiteindelijke resultaat bevat handvatten voor culturele makers om zelf aan de slag te kunnen gaan.

Engelse vertaling: The Search Compass

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.