Over Rozemarijn Strubbe

By Rozemarijn • • 8 Dec 2011

banner 2

CultuurBureau Rozemarijn Strubbe richt zich binnen het brede culturele veld met name op de sectoren amateurkunst en kunsteducatie. Beide sectoren hebben als basis het plezier in kunst maken en kunstbeleving. Met mijn wetenschappelijke achtergrond (theaterwetenschappen en kunsteducatie) wil ik een brug slaan tussen de theorie en de praktijk: door onderzoek te doen en door direct betrokken te zijn bij projecten in het veld.

  • Onderzoek

De onderzoeksprojecten richten zich tot nu toe vooral op methodiekontwikkeling en evaluatieonderzoek.  Een mooi voorbeeld van het combineren van de praktijk en de theorie is de ontwikkeling van de methodiek van de Reis2018 voor de Kulturele Haadstêd. Op basis van de ervaringen van de artistiek leiders van de verschillende Reisprojecten heb ik de methodiek vastgelegd, die handvatten biedt voor makers om zelf een dergelijk project uit te voeren. Download hier de pdf-versie. In december 2014 verscheen de publicatie van de werkwijze van It Paradys, een project van Tryater en Keunstwurk|Theater. Op dit moment werk ik aan de rapportage van de ontwikkeling van een digitaal platform voor jongeren die zich bezig houden met theater (Bekstik)in opdracht van Stichting Amateurtoaniel Fryslân.

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de cognitieve kant van kunsteducatie. Aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik de Master Kunsteducatie gevolgd. Deze master maakt onderdeel uit van de opleiding Kunsten, Cultuur en Media. In deze master was er veel aandacht voor de organisatie van de praktijk van kunsteducatie op scholen en bij culturele instellingen, maar daarnaast ook voor kunst en cognitie. Welke cognitieve vaardigheden gebruik je bij kunst en hoe verloopt de artistieke ontwikkeling van een kind? Tijdens deze master werd ook mijn interesse voor het speciaal onderwijs gewekt, en dan met name voor kinderen met een autistische spectrum stoornis. Voor mijn afstudeerproject heb ik onderzocht wat een goede vorm van kunsteducatie is voor kinderen met autisme. Hierover kunt u meer lezen op Bijzonder kan niet zonder.

  • Organisatie

Het organiseren van kunsteducatie projecten binnen het basis- (en voortgezet) onderwijs. Hierbij gaat het  o.a. om het ontwikkelen van het programma, de communicatie tussen de uitvoerenden en de scholen, het maken van een planning voor de activiteiten, het verzorgen van de randvoorwaarden en het evalueren van het project. (voorbeelden: Wy Sjonge en Traditie in Beweging) 

  • Regie

In 2010 werkte ik in opdracht van Keunstwurk mee aan het onderzoek naar de amateurkunst in Friesland (Uit liefde). Een van de belangrijke conclusies uit dit onderzoek is dat er een grote behoefte is  aan professionele begeleiding. Deze professionele begeleiding wil ik graag bieden en dan met name in de amateurtheatersector als regisseur en dramaturg.  Met mijn bachelor Theaterwetenschappen (UvA) heb ik een goede theoretische achtergrond. Daarnaast heb ik in maart 2014 de opleiding tot regisseur amateurtheater bij Frats in Leeuwarden afgerond. Inmiddels ben ik als regisseur aan de slag bij toneelverenigingen in Friesland (o.a. Huins en Jellum Bears)en geef ik workshops (o.a. voor STAF).

  • Verslaggeving/tekstschrijven 

Als redacteur bij het culturele webmagazine CultuurBewust.nl heb ik veel recensies geschreven van jeugd- en jongerentheater en Young Adult-literatuur. Sinds oktober 2014 schrijf ik voor het digitale platform MNSKP. Daarnaast schrijf ik verslagen van projecten voor culturele instellingen, zoals Keunstwurk en Leeuwarden2018. In mei 2014 verscheen het Informatieboekje Leeuwarden2018  waarvoor ik de tekst geschreven heb.

Hiernaas werk ik momenteel als adviseur cultuurparticipatie bij Keunstwurk (0,8 fte). Binnen deze functie ben ik o.a. projectleider van De Reis2018, organiseer ik artiestenbeurzen voor culturele commissies en inspiratiedagen over de relatie tussen kunst en samenleving.

Bent u nieuwsgierig naar wat ik verder gedaan heb of welke projecten ik op dit moment uitvoer? Kijk dan in mijn CV of lees de nieuwste berichten op de website.

Volg mijn activiteiten ook op Facebook en Twitter!