Over Rozemarijn Strubbe

By Rozemarijn • • 8 Dec 2011

banner 2

Binnen het brede culturele veld richt ik mij met name op de sectoren amateurkunst en community art. Met als basis het plezier in kunst maken en kunst beleven door jong en oud. Het liefst ben ik direct bij de projecten in het veld betrokken: als theatermaker, projectorganisator, onderzoeker of schrijver. Met een analytisch en pragmatistisch perspectief breng ik theorie en praktijk graag dichter bij elkaar.

Hieronder vertel ik graag iets over mijn ervaring in de verschillende rollen die ik in het werkveld inneem:

Theatermaker
Als theatermaker werk ik graag met jongeren en jongvolwassenen, of in combinatie met volwassenen. Mijn voorkeur gaat uit naar tragikomedies, met name voor een jonger publiek. Stukken waarin het ergens over gaat, maar met de nodige ruimte voor humor, van goede schrijvers, met mooie dramaturgische lagen. Eén van mijn favorieten is ‘Waakhondje’ van Peer Wittenbols, die ik in 2015 geregisseerd heb bij De Takomst in Huins/Leons in een Friese vertaling van Akky van der Veer. Als regisseur besteed ik graag tijd aan het bespreken van een stuk, zodat de spelers begrijpen wat ze spelen en het verhaal zich echt eigen kunnen maken.

Projectorganisator
Als freelancer en als adviseur bij Keunstwurk heb ik verschillende projecten gecoördineerd. Op het gebied van kunsteducatie waren dit o.a. Wy Sjonge en Traditie in Beweging. Van 2015-2018 had ik het grootste community art programma van Leeuwarden-Fryslan2018 onder mijn hoede:De Reis. Bij De Reis gaan initiatiefnemers, makers en ‘een’ Mienskip samen aan de slag om een maatschappelijke verandering in beweging te krijgen door het inzetten van kunst en cultuur.
Mijn ambitie ligt echter niet in het leiding geven van projecten. Veel liever werk ik in teamverband, waarbij ieder lid een logische plek heeft in de organisatie en je samen veel verder komt. Een mooi voorbeeld hiervan is het project De Profylfoto fan Klaas in het kader van Under de Toer in Wommels.

Onderzoeker
De onderzoeksprojecten richten zich tot nu toe vooral op methodiekontwikkeling en evaluatieonderzoek.  Een mooi voorbeeld van het combineren van de praktijk en de theorie is de ontwikkeling van Het Kompas van de Reis voor Leeuwarden-Fryslân2018. Op basis van de ervaringen van de artistiek leiders van de verschillende Reis-projecten heb ik de methodiek vastgelegd, die handvatten biedt voor makers om zelf een dergelijk project uit te voeren. Een ander voorbeeld is de publicatie van de werkwijze van It Paradys, een project van Tryater en Keunstwurk|Theater.

Schrijver
Ooit zou ik nog wel eens een mooi kinderboek willen schrijven, maar nu geniet ik enorm van andere vormen van schrijven. Zo heb ik verschillende jaren geschreven voor webmagazines ( CultuurBewust.nl en MNSKP). Sinds 2019 ben ik redactielid van Diggelfjoer (dorpskrant Wommels) en mocht ik columns schrijven over cultuur in het Friesch Dagblad. Ik vind het erg leuk om middels interviews verhalen van andere mensen vast te leggen en door te geven of projectprocessen vast te leggen, zoals ik voor Leeuwarden-Fryslân2018 mocht doen over projecten van De Reis.

Bent u nieuwsgierig naar wat ik verder gedaan heb of welke projecten ik op dit moment uitvoer? Kijk dan in mijn CV of lees de nieuwste berichten op de website.