Stichting Papageno – MuziekMakers

By Rozemarijn • Kunst- en cultuureducatie, Onderzoek • 3 Jan 2012

Monitor en evaluatieonderzoek  MuziekMakers van Stichting Papageno


In 2010 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie ruim 6 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de subsidieregeling Muziek in Ieder Kind. Deze landelijke regeling stimuleert dat kinderen uit het basisonderwijs die normaal niet of nauwelijks met muziek in aanraking komen, de komende jaren wel van muziekonderwijs kunnen genieten.

Papageno heeft uit deze regeling subsidie toegekend gekregen voor het project MuziekMakers. De subsidie biedt Papageno de kans om muziekeducatie in het speciaal onderwijs te introduceren en een stevige basis te leggen die waarop de komende jaren kan worden voortgebouwd.

Het MuziekMakersprogramma loopt tot de zomer van 2013 en bestaat uit:
– Het trainen en coachen van muzikanten die de workshops MuziekMakers gaan geven
– Het verzorgen van workshopseries in het speciaal onderwijs.

MuziekMakers is een pilotproject, wat betekent dat programmaonderdelen in ontwikkeling zijn en aan de hand van praktijkervaringen verder worden aangescherpt en aangepast. Het Fonds van Cultuurparticipatie vraagt om een monitor en evaluatieonderzoek van het project. Hierin wordt de ontwikkeling van het project inhoudelijk en organisatorisch in kaart gebracht. Daarnaast wordt hierin gekeken welke muzikale methodes het meest geschikt zijn voor muziekeducatieprojecten in het speciaal onderwijs.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.