Methodiek Reis 2018

By Rozemarijn • Amateurkunst, Onderzoek • 5 Dec 2012

Leeuwarden wil samen met de hele provincie Fryslân in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa worden. De Reis 2018 is een project van Leeuwarden 2018. In 2011 deed De Reis al elf dorpen aan: Ritsumasyl, Haskerdiken, Jistrum, Noordwolde, Smalle Ee, Het Bildt, en vijf dorpen aan de Slachtedyk. Nu wordt er een methodiek ontwikkeld waarmee arstieke makers zelf culturele interventies kunnen maken.

De Reis 2018
“Het is een expeditie in eigen provincie om te ontdekken wat er in Fryslân met verbeelding en creativiteit mogelijk is. De Reis is een trektocht van projecten die laten zien waartoe dat kan leiden.” Met de projecten wil De Reis 2018 de leefbaarheid en de cultuurparticipatie vergroten, de samenwerking tussen professionals en amateurs bevorderen en de culturele infrastructuur versterken.  Het moet de kracht van Leeuwarden en de Friese dorpen zichtbaar maken, met als eindbestemming een provincie waarin jong en oud graag wil wonen, werken en studeren. Een van de belangrijkste speerpunten is het versterken van de gemeenschap. Leeuwarden 2018 zet cultuur in als katalysator voor economische, sociaal maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen die deze toekomst moet verwezenlijken.

In De Reis 2018 voeren professionele artistiek leiders projecten uit met inwoners van een dorp of wijk. De projecten richten zich op locatiegebonden thema’s die vanuit de beleving van de bewoners vorm krijgen. Het verhaal van het dorp staat centraal. De artistiek leiders kijken samen met bewoners naar wat er speelt in het dorp en welke wensen de bewoners hebben. Op basis van deze wensen ontstaat er een idee dat vormgegeven wordt door de artistiek leiders en uitgevoerd door de bewoners. Het resultaat heeft een culturele insteek en een blijvende waarde voor het dorp door de samenwerkingsverbanden die binnen de gemeenschap tot stand komen. In 2011 deed De Reis al elf dorpen aan: Ritsumasyl, Haskerdiken, Jistrum, Noordwolde, Smalle Ee, Het Bildt, en vijf dorpen aan de Slachtedyk. Bijna zeshonderd medewerkers bereikten samen 18.000 mensen. Door de verschuiving van Fryslân naar Leeuwarden, ligt het zwaartepunt van de nieuwe projecten in Leeuwarden. Deze projecten hebben nog wel een verbinding met de dorpen, waardoor de verhouding tussen stad en platteland een belangrijk deel uitmaakt van De Reis 2018.

Methodiekontwikkeling
De Reis 2018 wil op basis van de projecten een methodiek ontwikkelen waarmee culturele makers met culturele interventies locatiegebonden maatschappelijke issues aan kunnen pakken. De methodiek wordt ontwikkeld door middel van een kort literatuuronderzoek en een kwalitatief veldonderzoek. Het literatuuronderzoek heeft als doel het onderzoek theoretisch in te bedden, waardoor de methodiek een stevige plaats krijgt in de praktijk van de huidige community art. Daarnaast vindt er een veldonderzoek plaats waarbij de projecten van 2011 worden geëvalueerd en uitkomsten worden getoetst op de nieuwe projecten. Met verschillende intervisiegroepen wordt de nieuwe methode getoetst in het veld. Het uiteindelijke resultaat is een handleiding voor culturele makers met handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.