Kompas voor de Reis2018

By Rozemarijn • Amateurkunst, Onderzoek, Publicaties • 28 Oct 2013

logo reis2018

De Reis is een zoektocht door Fryslân om de culturele kracht van de provincie zichtbaar te maken. Op basis van de ervaringen die met De Reis worden opgedaan, is door Rozemarijn Strubbe een methode beschreven, waarmee culturele makers zelf aan de slag kunnen. Het gaat daarbij om projecten waarbij ze maatschappelijke issues aanpakken binnen een omgeving of doelgroep.

De methode is ontwikkeld door middel van een kort literatuuronderzoek en een kwalitatief veldonderzoek. Het literatuuronderzoek heeft als doel het onderzoek theoretisch in te bedden, waardoor de methodiek een stevige plaats krijgt in de praktijk van de huidige community art. Daarnaast heeft er een veldonderzoek plaatsgevonden waarbij de aanpak van de projecten van de Reis is geëvalueerd. Door middel van een intervisie-groep, bestaande uit culturele makers en studenten, is de methode getoetst in het veld. Het uiteindelijke resultaat bevat handvatten voor culturele makers om zelf aan de slag te kunnen gaan.

Download hier de gehele methodiek van De Reis2018.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.