Interview bezuinigingen Jeugddans

By Rozemarijn • Interviews • 25 Jun 2011

Segond von Banchet: “Mecenaat en sponsoring zal nooit de 80% bezuinigingen opvangen”

Beleidsmakers hebben nog altijd het idee dat jeugddans te moeilijk,  abstract en te elitair is voor jeugd en jongeren. Terwijl de vraag naar  dit aanbod en het bereik de afgelopen jaren alleen maar gestegen is. Staatssecretaris Zijlstra kiest ervoor om maar één  jeugddansgezelschap te subsidiëren, wat betekent dat 80% van de huidige  jeugddans straks geen rijkssteun meer krijgt. Een strijdig bericht,  gezien het grote bereik van deze sector (jaarlijks 380.000 kinderen). Hoe kan het dat deze  sector volledig over het hoofd wordt gezien in het nieuwe cultuurbeleid?  CultuurBewust.nl sprak met Jan Baanstra, zakelijk leider van De Stilte,  en Manuel Segond von Banchet, zakelijk leider van Danstheater Aya.

Waarom vinden jullie dans belangrijk voor de jeugd/jongeren?
Baanstra: “Wij geloven dat dans de taal van het lichaam is en dat je met beweging een verhaal kunt communiceren aan kinderen. Door de abstractie van dans kunnen kinderen hun eigen verhaal maken. Vanuit de volwassen wereld heb je altijd de gedachte dat alles verklaard en gerationaliseerd moet worden. Bij kinderen is dat helemaal niet het geval. De verbeeldingskracht is bij kinderen ook veel groter. ”

Segond von Banchet: “Dans activeert. Er zitten geen taalbarrières in. Jongeren met verschillende culturele achtergronden kunnen zich snel vinden in dans. Bovendien is dans heel populair onder jongeren en daar haken wij op in. Jongeren kunnen zich door middel van dans uiten, uniek zijn en opvallen.”

Zijlstra verkiest jeugdtheater boven jeugddans. Wat is daar de oorzaak van?
Baanstra: “Het heeft met twee punten te maken. Ten eerste denk ik dat de goede man het gewoon over het hoofd heeft gezien. Hij zal denken ‘jeugddans’, dat valt onder ‘jeugdtheater’. Daarnaast heeft hij er voor gekozen om een aantal grote instellingen op de been te houden en dat gaat ten koste van de kleintjes.

Dan bedoel ik de kleintjes qua subsidievolume. Dat is vaak de fout die wordt gemaakt. Organisaties die minder subsidie krijgen zijn niet per definitie kleine organisaties en hebben niet per definitie minder bereik. Wij bereiken jaarlijks 60.000 kinderen. Als je kijkt naar de beleidsvoornemens van het kabinet, dan passen wij daar uitstekend in.”

De educatietaak lijkt nu bij de grote gezelschappen te komen liggen. Zouden jullie willen samenwerken met grote dansgezelschappen voor volwassenen?
Baanstra: “Dat is afhankelijk van de artistieke en beleidsmatige visie van een gezelschap. Het dwingen van samenwerking zou nooit lukken. Je kunt niet van een volwassen gezelschap verwachten dat ze die taak zomaar kunnen overnemen. Dat gaat niet. Daar is het netwerk veel te specifiek voor. De expertise is heel anders.”

Segmond von Banchet: “Aya is huiverig voor de samenwerking met gezelschappen voor volwassenen. Er worden wel coproducties gemaakt, maar Aya zou geen onderdeel uit willen maken van een volwassen dansgezelschap. De kans is groot dat jeugddans dan ondergesneeuwd raakt door het volwassenenaanbod en het dan een sluitpost wordt. Wel werken we al concreet samen met andere dansgezelschappen voor jongeren.”

Wat zijn de consequenties van de bezuinigingen op de jeugddans? Is het mogelijk om op een andere manier aan financiële middelen te komen?
Baanstra: “ We krijgen van zowel van het rijk, de provincie als de gemeente subsidie. Maar als het geld van het rijk wegvalt is het echt niet meer mogelijk om dat op te vangen met private gelden, ondanks dat we daar als organisatie sterk op inzetten. De bodem wordt er bij ons onderuit geslagen, waardoor we echt worden bedreigd met opheffen.”

Segmond von Banchet: “De druk op het Fonds voor Podiumkunsten wordt groot, dus het is afwachten wie het gaat overleven. Natuurlijk zijn we bezig met het vinden van mecenaat en sponsoring, maar dit zal nooit de 80% bezuinigingen opvangen. Bovendien is dit heel lastig in de markt waarin wij werken. Scholen zijn onze primaire doelgroep. Dit is een markt die steeds verandert. Scholieren zijn geen vast publiek.”

Hoe kun je ervoor zorgen dat het beleid verandert en dat jeugddans niet zomaar aan de kant wordt geschoven?
Baanstra: “We hebben de afgelopen jaren echt al stappen ondernomen. Een paar jaar geleden hadden we nog geen gezamenlijk overleg. Via onze koepelorganisatie zijn we bij elkaar gebracht. Als gezelschap organiseren we een festival en hebben we een symposium georganiseerd.”

Segmond von Banchet: “Er is een verschil in perceptie tussen de producerende instellingen en de afnemers; de programmeurs en subsidiënten. Zij willen graag hapklare brokken. Dan zou dans het goede imago hebben. Maar hoe ver kun je gaan met de knieval? Dat is niet de functie van kunst. Kunst moet het publiek uit de comfort zone halen en vraagt om een kritische blik.”

Ben jij tegen de bezuinigingen in de jeugddanssector? Loop zondag 26 en maandag 27 juni mee met De Mars der Beschaving.

Dit interview is gepubliceerd op CultuurBewust.nl

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.