CV

By Rozemarijn • • 9 Dec 2011

Rozemarijn Strubbe MA

Opleiding

16 juni 2005
Diploma Atheneum – Marne College Bolsward
30 juni 2006
Propedeuse Theaterwetenschap (cum laude)
Universiteit van Amsterdam
30 juni 2008
Bachelorexamen Theaterwetenschap (cum laude)
Universiteit van Amsterdam
29 januari 2010
Bachelor Kunsten, Cultuur en Media (cum laude)
Rijksuniversiteit Groningen
31 maart 2011
MA of Arts – specialisatie kunsteducatie (cum laude)
Rijksuniversiteit Groningen
Afstudeeronderzoek naar kunsteducatie voor kinderen met autisme in het basisonderwijs
Bijzonder kan niet zonder
28 maart 2014
Theaterregiseur voor de Amateurkunst
Keunstwurk Leeuwarden

Stage

2007
Theatergroep Wederzijds
Projectleiding educatieve project ‘Hollands Glorie’
2010
Uurcultuur Keunstwurk
Planning en onderzoek speciaal onderwijs
Onderzoeksverslag Uurcultuur

Werkervaring

Regie/artistiek leider
2010 – 2012
Regie Theaterkoor Animato
2013
Iepenloftspul Jorwert/ It Paradys Tryater – Dit Binne Wy
Community art-project met jongeren uit Jorwert in het kader van het 60-jarig jubileum
2013 – 2015
Regie toneelvereniging De Takomst ‘Syskje om Suske’ van Hans Brans (2014) en ‘Hiemhûntsje’ Peer Wittenbols (2015)
2014 – 2015       
Kindertoneel in Hidaard
reeks van 8 lessen + een presentatie – kinderen van 9 – 13 jaar
2014 – 2015
Theaterworkshops bij Toneelvereniging Nij Libben Jellum/Bears
2015 – 2016
Regie toneelvereniging Nij Libben Jellum/Bears – ‘Drift’ van Marit de Weerd. Nominatie STAF Toanielkrich voor ‘Grootste Jonge Talent’ en ‘Meest bijzondere voorstelling’.
2017
Huins Leons / De Takomst: workshopreeksen jongeren waarbij een korte voorstelling is gemaakt (feb/mrt en sept/dec)
2018
Nijbeets: workshopreeks jongeren met korte eindpresentatie (feb/april)
Regie Huins Leons / De Takomst – ‘Antigone’ van Jibbe Willems (bewerking)

Stichting Keunstwurk
Jan- feb 2011
Onderzoek amateurkunst Friesland
Publicatie: Uit liefde – ondersteuning van de amateurkunsten in Fryslan
Jan-maart 2012
Kunstbende Friesland – Interim regiocoördinator
Sinds maart 2012
Wy Sjonge (KEK) – Projectcoördinatie
April 2013 – maart 2014
Traditie in Beweging – Projectcoördinatie
2015 -2020
Adviseur voor het programma Kunst Versterkt, waaronder projectleider De Reis en adviseur Theater (sinds oktober 2016)
Sinds 2021
Coordinator Kennis Cultuurparticipatie en Cultuurverbinder Theater

Stichting Meeuw Jeugdtheaterschool
Feb – dec 2011
Publiciteit, marketing, educatie
Juli – sept 2012
Publiciteit voorstelling Blackbird en theaterlessen voor kinderen/jongeren
Juni – sept 2014
Educatiemateriaal bij voorstelling ‘Zeeverhalen’ regie Carlo Scheldwacht
Jan – maart 2015
Organisatie congres talentontwikkeling

Stichting Papageno Kunst + Werk
Okt 2011 – dec 2012
Moneva project Muziekmakers en ontwikkeling competentieprofiel workshopleiders

Stichting Slachtemarathon
Mei – juni 2012
Programmering literaire/muzikale oase Hitzum

Fonds voor Cultuurparticipatie
Jan – april 2012
Gebruikersonderzoek website Fonds voor Cultuurparticipatie

Stichting Kulturele Haadstêd
Sinds juli 2012
Reis 2018 – Verslaggeving projecten:
Subjectieve kaarten Leeuwarden – De Reis2018
Nijlan – De Reis2018
Kunstkade – De Reis2018
Film Vrij – Reis2018
Voetbalfusie- De Reis2018
Verslag Snakkerburen – Ode aan de Tuin – De Reis2018
Okt 2012 – sept 2013  
Reis 2018 – Methodiekontwikkeling.
Publicatie: Het kompas van de Reis
English translation: The Search Compass
Mei 2014
Tekst Informatieboekje Leeuwarden2018

Tryater
2013/2015
Methodiek/publicatie It Paradys – samenwerkingsproject tussen theateramateurs en professionals

NHL Hogeschool
2013 
Externe examinator onderzoek en assessments Docent Theater
Mei 2014 – maart 2015
Projectschrijver subsidieaanvraag
Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Art and Water

Stichting Amateurtoaniel Fryslân
Sept 2013 
Jongeren Theater Dagen STAF/Keunstwurk- Workshopleider ‘rap en theater’ i.s.m. Remon de Jong
2014/2017
Rapportage werkwijze digitaal platform voor jongerentheater
31 okt 2015
Dreame sûnder grinzen – workshopleider theaterinspiratiedag
21 Nov 2015
Jongeren Theater Dag STAF/Keunstwurk- workshopleider

Kranten/webmagazines
Feb 2010 – Mei 2014
Cultuurbewust.nl Redacteur Theater en Literatuur – Gespecialiseerd in jeugdtheater en Young Adult literatuur
Sinds sept 2014  
Kunstredactie MNSKP – specialisatie Theater
2018
Friesch Dagblad – artikel ‘Amateurtheater in Friesland’
September 2019 – juli 2020
Columnist cultuur Friesch Dagblad
Sinds 2019
Redactie Diggelfjoer (dorpskrant Wommels)
Sinds juli 2020 
Afûk boekpanel

Overig
2008  
Theatergroep Wederzijds – Oproepkracht
2009
Filosoferen met kinderen op de basisschool – Lesprogramma bij het NDB|Biblion Leesprogramma 2009 – ‘Dit ben ik, wie ben jij?’ voor groep 4/8 van het basisonderwijs
Juni 2010
Studentlid sollicitatiecommissie UD Kunsteducatie Rijksuniversiteit Groningen
Maart 2011
Kunstbende Friesland – Grote zaal coördinator
Juni 2011
Conferentie onderzoek in cultuureducatie Cultuurnetwerk Nederland Utrecht – Pecha kucha presentatie MA scriptie
Okt 2011
Outside In – HKA/Stichting Papageno – Pecha kucha presentatie MA scriptie
Nov 2011
Netwerkbijeenkomst Speciaal Onderwijs georganiseerd door Kunststation C en      Cultuureducatie Stad Groningen – Presentatie MA scriptie
Juli 2012
Adviesgroep Jongerentheaterfestival Friesland
Sinds juli 2012
Kunstcommissie Griedhoek’ festival
Okt 2012
Dramales Kinderboekenweek basisschool
Maart 2013  
Kunstbende Friesland – Dag coördinator
2013 – 2014  
Werkgroep educatie Festival Oranjewoud
2016 – 2018
Adviseur project ‘De Profylfoto fan Klaas’ – onderdeel van LF2018 project ‘Under de Toer’. Samenwerking tussen Talant Wommels en culturele organisaties en verenigingen in Wommels.

Cursussen

1996- 2003
Jeugdtheater – Theaterstudio Sneek
2003- 2016
Moderne Dans (Sneek Centrum voor de Kunsten/ CREA Amsterdam /USVA Groningen/ Myra Marijn Bolsward)
2006
Naaicursus – Particulier: Jacomien Heeres te Wommels
Mei 2011
Oriëntatiecursus amateurkunst
Mei 2011
Masterclass Interviewen Cultuurbewust.nl
Juni 2011
Workshop Pecha Kucha presentatie

Talen

Nederlands, Engels en Fries