‘Bijzonder’ kan niet zonder

By Rozemarijn • Kunst- en cultuureducatie, Onderzoek, Publicaties • 11 Dec 2011

Masteronderzoek Rijksuniversiteit Groningen
Kunsteducatie voor kinderen met autisme

Kunsteducatie wordt steeds belangrijker in het basisonderwijs, maar het aanbod is vooral gericht op de reguliere basisschoolkinderen en niet op kinderen met speciale behoeften. Kinderen met autisme behoren tot deze doelgroep. Door hun ontwikkelingsstoornis hebben ze hun beperkingen, maar ook zeker bijzondere mogelijkheden.

Culturele instellingen hebben vaak weinig expertise op het gebied van kunsteducatie voor deze doelgroep en vinden het daardoor lastig om hun aanbod aan te laten sluiten bij deze kinderen. Binnen het onderwijs hebben docenten veelal weinig kennis van wat kinderen met autisme kunnen en willen op het gebied van kunsteducatie.

Dit was de aanleiding voor een onderzoek naar een goede vorm van kunsteducatie voor kinderen met autisme in het basisonderwijs. Het resultaat van dit onderzoek is een handleiding die gebruikt kan worden binnen culturele instellingen en het basisonderwijs. In deze handleiding wordt aandacht besteed aan verschillende kunstdisciplines: beeldende kunst, dans, drama, film, fotografie en muziek, maar ook multidisciplinaire en multimediale projecten. De informatie die wordt gegeven is gebaseerd op het literatuuronderzoek en verschillende interviews met docenten in het (speciaal) basisonderwijs en medewerkers van culturele instellingen die ervaring hebben met kinderen met autisme.

Het onderzoek was in het bijzonder gericht op kinderen met het Syndroom van Asperger. Deze kinderen hebben een normaal tot hoge intelligentie en zijn vaak bijzonder taalvaardig. Hierdoor hebben ze meer mogelijkheden op het gebied van kunsteducatie, maar dat neemt niet weg dat ze veel last kunnen hebben van hun beperkingen.

Download het onderzoek en de bijbehorende handleiding.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.